„Сердика център“

Търговския център в София

Обект: Търговския център „Сердика център“
Подобект: Частитчно интериорно обновяване на общи части
Клиент: „НЕПИ Проджект Уан“ ЕООД
Проектант: „Стивън Джордж Интернешънъл – България“ ЕООД
Главен изпълнител: „Стивън Джордж Интернешънъл – България“ ЕООД
Изпълнител архитектурно-строителна част : „Джи Ен Билд“ ЕООД
Мебели: Дизайн Скуад
Фотограф: Визтинкт ЕООД
Година: 2020

Галерия на проекта